dr Piotr Dominiak
Specjalista fizjoterapii
Master of Chiropractic Ackermann Institut Stockholm.

Szkolenia z zakresu terapii manualnej w koncepcji Levitt'a, Kaltenborna-Evjenth'a, Mulligan'a, Ackermann'a, Hartmann'a, osteopatii, manipulacji powięziowych (FDM wg Typaldos'a) kinesiotapingu medycznego, diagnostyki i terapii neurokinezjologicznej wg Vojty, lecznia spastyczności toksyną botulinową typu A dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, uczestnictwo w wielu konferencjach i posiedzeniach naukowych dotyczących fizjoterapii, pediatrii, neurologii. Dyplomowany terapeuta FDM wg Typaldos’a

marzec 2013 – Dyplomowany terapeuta FDM wg Typaldos'a

wrzesień 2008 - Tytuł Master of Chiropractic Ackermann Institut Stockholm

listopad 2001 - Tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii) II stopnia z wyróżnieniem

1999 (AWF we Wrocławiu) - Stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii

listopad 1997 - Tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej I stopnia ( fizjoterapii ) z wynikiem celującym

1994 – Tytuł magistra rehabilitacji ruchowej z wynikiem bardzo dobrym


Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Designed by Ami-Graf